© 2022 Makijaż Permanentny Paulina Sielska.

1.    CHARAKTER, CEL I SZCZEGÓŁOWY OPIS ZABIEGU

Zabieg makijażu permanentnego jest zabiegiem dermopigmentacji, który stosuje się do celów kosmetycznych, w tym: do podkreślenia i uwypuklenia walorów estetycznych urody, do kamuflażu niedoskonałości skóry np. do pokrycia obszarów ustabilizowanego bielactwa nabytego, pigmentacji rekonstrukcyjnej np. otoczki brodawki piersiowej, alopecji, trychopigmentacji , płytki paznokciowej, do korekcji pracy innych osób czy też mini tatuażu artystycznego.

 

Makijaż permanentny jest zabiegiem dermopigmentacji polegającym na wprowadzeniu śródskórnie do skóry właściwej, za pomocą mikro nakłuć lub mikro nacięć, pigmentu - mieszaniny barwiącej, w celu uzyskania określonego efektu estetycznego. Uzyskanie prognozowanego efektu po zabiegu makijażu permanentnego wymaga w zależności od techniki, metody oraz sposobu przeprowadzenia zabiegu jednej, dwóch a czasami i więcej procedur zabiegowych. O ilości koniecznych procedur zabiegowych poinformuje Panią/a osoba wykonująca zabieg. Kolejna procedura zabiegowa powinna być przeprowadzona w okresie od 45 do max. 90 dni od poprzedzającego zabiegu.

W trakcie zabiegu makijażu permanentnego następuje przerwanie ciągłości tkanek co powoduje,                                                             że zabieg może być bolesny, a stopień subiektywnego odczuwania bólu jest powiązany z indywidualną tolerancją na ból. W przypadku niskiej tolerancji na ból, można zastosować krem znieczulający. W zależności od okolicy zabiegowej, metody, techniki i sposobu wykonania zabieg trwa od 60 do 180 minut.

OPIS PROCEDURY ZABIEGOWEJ

1.       Wyrażenie zgody na przetwarzanie dany osobowych (zgoda RODO), wypełnienie ankiety wywiadu przedzabiegowego, zapoznanie się z informatorem przedzabiegowym.

2.       Analiza ankiety wywiadu przed zabiegowego (kwalifikacja do zabiegu) oraz udzielenie i objaśnienie informacji o zabiegu przez osobę wykonującą zabieg.

3.       Wyrażenie świadomej zgody na zabieg przez klienta.

4.       Wykonanie dokumentacji zdjęciowej przedzabiegowej.

5.       Oczyszczenie okolicy zabiegowej (demakijaż).

6.       Dezynfekcja okolicy zabiegowej.

7.       Rysunek wstępny, uzgodnienie i zaakceptowanie kształtu, techniki, sposobu wykonania zabiegu oraz dobór kolorów pigmentów, które będą wykorzystane do zabiegu.

8.       Przekazanie informacji o pigmentach (mieszaninie/mieszaninach) które zostaną użyte do wykonania zabiegu

9.       Wykonanie pigmentacji. Jeśli istnieje taka potrzeba, aplikacja kremu znieczulającego.

10.    Oczyszczenie pola zabiegowego preparatem aseptycznym.

11.    Wykonanie dokumentacji zdjęciowej pozabiegowej.

12.    Przypomnienie zaleceń pozabiegowych oraz ustalenie terminu kolejnego zabiegu.

 

OPIS PREPARATÓW, PRODUKTÓW, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI UŻYTYCH DO ZABIEGU

PIGMENTY czyli mieszaniny barwiące stosowane w zabiegach makijażu permanentnego, które zostaną użyte do zabiegu spełniaja kryteria określone w ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) 2020/2081 z dnia 14 grudnia 2020 r. Szczegółowe informacje o pigmentach (mieszaninie/mieszaninach), które zostaną użyte do wykonania zabiegu zostaną Pani/Panu przekazane przed wykonaniem pigmentacji zgodnie z postanowieniami ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2020/2081 z dnia 14 grudnia 2020 r. i w określonym przez nie zakresie. Pigmenty, które zostaną użyte do zabiegu były przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta oraz znajdują się w określonym przez niego okresie przydatności do użycia.

URZĄDZENIA I NARZĘDZIA które będą użyte do wykonania zabiegu posiadają niezbędne wymagane prawem atesty, są w dobrym stanie technicznym oraz zostały przed zabiegiem podane procesowi dekontaminacji (dezynfekcji, sterylizacji) oraz zostały zabezpieczone zgodnie z zasadami aseptyki obowiązującymi przy tego typu zabiegach (przerwanie ciągłości tkanek).

PRODUKTY/AKCESORIA – wszystkie produkty i akcesoria, które będą użyte do wykonania zabiegu mają charakter materiałów jednorazowych ( rękawiczki, aplikatory, waciki, serwety zabiegowe, prześcieradła zabiegowe, tacki, pierścionki do pigmentu, czepki, folie zabezpieczające urządzenia i narzędzia). Wszystkie igły, ostrza niezależnie od ich konstrukcji technicznej są jednorazowym materiałem jałowym, były poddane wymaganym procesom dekontaminacji (sterylizacji) oraz były przechowywane we właściwy sposób i znajdują się w okresie ich przydatności do użycia określonym przez ich producenta.

PREPARATY preparaty , które zostaną zastosowane w trakcie zabiegu spełniają kryteria określone dla nich w odpowiednich aktach prawnych (kosmetyki, wyroby medyczne itp.) i znajdują się w okresie ich przydatności do użycia, określonym przez ich producenta.

STANOWISKO ZABIEGOWE – jest przygotowane do zabiegu przy zastosowaniu wyżej wskazanych produktów i preparatów z zachowaniem najwyższych standardów higienicznych w zakresie antyspetyki i aspetyki obowiązujących przy tego typu zabiegach (przerwanie ciągłości tkanek).

2.    PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU

- spożycie alkoholu lub środków odurzających w ciągu ostatnich 48 h

- alergia na składniki pigmentów, preparatów, produktów/akcesoriów stosowanych w trakcie zabiegu

- ciąża, okres połogu, karmienie piersią

- nowotwory (chemioterapia, radioterapia) bez konsultacji lekarskiej

- infekcje bakteryjne, wirusowe i stany zapalne organizmu lub skóry w okolicy zabiegowej

- aktywny trądzik różowaty,

- porfiria skórna

- skłonność do bliznowaceń/zwłóknień/przerostu blizn,

- aktywna łuszczyca w okolicy zabiegowej

- aktywne atopowe zapalenie skóry (egzema) w okolicy zabiegowej

- aktywne łojotokowe zapalenie skóry w okolicy zabiegowej

- Hemofilia oraz zaburzenia krzepnięcia krwi, schorzenia w przebiegu których wystąpiły epizody trudno lub przewlekle gojących się ran np. zespół stopy cukrzycowej. W przypadku stałego lub długotrwałego stosowania leków: przeciwzakrzepowych (antykoagulanty), niesteroidowych leków             przeciwzapalnych:    np. aspiryna, ibuprom, skutkującym zaburzeniami krzepliwości krwi ( intensywne krwawienie po urazie i/lub przewlekle gojące się rany), wykonanie zabiegu będzie możliwe po odstawieniu tych leków na min. 5-7 przed zabiegiem. Dla odstawienia tych leków może być wymagana konsultacja lekarska.

- stosowanie kortykosteroidów (konieczny odstęp 8 -12 tygodni od zakończenia kuracji)

- stosowanie retonoidów (konieczny odstęp 6 mc od zakończenia kuracji )

- antybiotykoterapia (konieczny odstęp 30 dni od jej zakończenia)

- choroby autoimmunologiczne toczeń rumieniowaty układowy, twardzina, reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, układowe zapalenie naczyń wrzodziejące zapalenie jelita grubego, syndrom Crohna, miastenia, sarkoidoza układowa

- wady zastawek serca

- tętniaki (mózgu, aorty, tętnic)

- stwardnienie rozsiane, SMA, mukowiscydoza

- choroby zakaźne HIV, AIDS, WZW

- planowane leczenie stomatologiczne lub ortodontyczne do 7 dni po zabiegu (w przypadku pigmentacji ust do 14 dni po zabiegu)

zabiegi estetyczne wykonane w obszarze zabiegowym, w tym:

- zabiegi wolumetrii lub modelowania (konieczny odstęp min. 30 dni), botox (konieczny odstęp min. 14 dni)

- laser ablacyjny (konieczny odstęp min. 3-6 miesięcy), laser nieablacyjny, HIFU (odstęp min. 4 tygodnie),

- nici PDO (konieczny odstęp min. 30 dni),

- przeszczep skóry, chirurgiczne zabiegi estetyczne (konieczny odstęp min. 3-6 miesięcy),

- zabiegi złuszczania naskórka w obszarze i okolicy zabiegowej (konieczny odstęp min. 28 dni)

- intensywna opalenizna ( zaleca się nie korzystanie z kąpieli słonecznych i solarium w okresie 14-21 dni przed zabiegiem)

w przypadku pigmentacji okolic oczu

- choroby gałki ocznej ( jaskra, zaćma, odklejająca się siatkówka, stwardnienie siatkówki)

- stosowanie odżywek do rzęs/brwi ( odstęp min. 28 dni)

- sztuczne rzęsy (konieczność ich usunięcia na min. 3-5 dni przed zabiegiem)

- choroba Gravesa-Basedowa (naciekowy wytrzeszczu oczu - oftalmopatia)

- epilepsja

 

W przypadku przyjęcia lub planowanego przyjęcia przez Panią/Pana szczepienia ochronnego, wykonanie zabiegu makijażu permanentnego będzie możliwe po upływie 30 dni od przyjęcia przez Panią/Pana ostatniej dawki szczepienia o ile co innego nie wynika z wyraźnych zaleceń przekazanych Pani/Panu przez lekarza dokonującego szczepienia lub punktu szczepień w którym to szczepienie było wykonane.

 

W niektórych przypadkach operator zabiegu, po dokonaniu analizy przeprowadzonego z klientem wywiadu przedzabiegowego, może odmówić przeprowadzenia zabiegu, pomimo nie występowania w/w przeciwwskazań, jeżeli w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie, przewiduje możliwość wystąpienia ponadprzecietnych powikłań pozabiegowych. Ponadto osoba wykonująca zabieg może się do Państwa zwrócić przed wykonaniem zabiegu z prośbą o zasięgniecie specjalistycznej porady lekarskiej lub/i o wykonanie dodatkowych badań. Będzie to podyktowane chęcią zapewnienia Państwu jak największego poziomu bezpieczeństwa i zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia potencjalnych powikłań oraz działań niepożądanych.

 

3.    MOŻLIWE NATURALNE REAKCJE ORGANIZMU NA ZABIEG ORAZ POWIKŁANIA I DZIAŁANIA NIEPOŻADANE PO ZABIEGU

 

Śródskórne wszczepianie mikropigmentów, wykonywane w warunkach aseptyki przez specjalistę uważane jest za czynność bezpieczną. Jednakże podobnie jak w przypadku wszelkich inwazyjnych zabiegów kosmetycznych na ludzkim ciele tak i w przypadku zabiegu makijażu permanentnego powodującego powstanie mikrourazu skóry oraz polegającego na wprowadzaniu ciała obcego do skóry (pigmentu), zabieg ten nie pozostaje bez ryzyka dla organizmu. Wystąpienie powikłań lub działań niepożądanych jest możliwe, nawet jeżeli zabieg jest przeprowadzony z umiejętnością, rozwagą i starannością, natomiast precyzyjne ustalenie prawdopodobieństwa ich wystąpienia nie jest do końca możliwe, ponieważ jest to uzależnione od indywidualnej reakcji organizmu na zabieg. Wszelkie komplikacje lub powikłania pozabiegowe można leczyć i/lub korygować. Należy jednak podkreślić, że choć istotne klinicznie oraz długotrwałe powikłania pozabiegowe wymagające interwencji medycznej w przypadku zabiegów makijażu permanentnego są bardzo rzadkie, to nie ma jednak możliwości ich całkowitego wykluczenia pomimo zachowania najwyższych standardów higienicznych, wiedzy i umiejętności osoby wykonującej zabieg.

 

Możliwe jest wystąpienie niżej opisanych naturalnych reakcji organizmu na zabieg oraz powikłań i działań niepożądanych. Co do czasu wystąpienia naturalnych reakcji organizmu na zabieg oraz powikłań i działań niepożądanych, mogą one być : natychmiastowe - powstałe podczas zabiegu; wczesne - powstałe w ciągu od kilku godzin do 30 dni od zabiegu oraz opóźnione - powstałe od miesiąca do kilku lat po zabiegu.

 

Natychmiastowe i wczesne naturalne reakcje organizmu na zabieg -związane są z naturalną reakcją autoimmunologiczną organizmu na przerwanie ciągłości tkanek (mikro uraz) i umieszczeniem w nich ciała obcego (pigmentu) oraz z naturalnymi procesami odbudowy i regeneracji tkanek. Przybierają one postać: zaczerwienienia skóry, rumieni, obrzęków, swędzenia, zwiększonej wrażliwości lub bolesności okolicy zabiegowej, wrażenia suchości wokół okolicy zabiegowej, wysięków krwi i płynów surowiczych. Wszystkie opisane ewentualne dolegliwości, o ile wystąpią, zazwyczaj ustępują samoistnie w okresie od kilku godzin do 14 dni od zabiegu.

 

Proces gojenia się rany pozabiegowej uzależniony jest od cech osobniczych danego organizmu i należy przy nim uwzględnić , że na jego przebieg oraz czas trwania ma wpływ wiele czynników. Jest to m.in. wiek i kondycja skóry, niedobór mikroelementów oraz jednostki chorobowe (np. choroby tarczycy, cukrzyca, osteoporoza), które nawet prawidłowo leczone mogą powodować lub skutkować wydłużonym procesem gojenia.

 

Bardzo Częste i Częste, natychmiastowe i wczesne powikłania pozabiegowe lub działania niepożądane

- siniaki, krwiaki

- w przypadku pigmentacji okolic gałki ocznej: podrażnienie gałki ocznej, spojówek.

- w przypadku pigmentacji ust: możliwość aktywizacji i wystąpienia wirusa opryszczki HSV (herpes simplex virus - HHV-1 i HHV-2). Etiologia tego wirusa nie jest do końca poznana, szacuję się, że jego nosicielami jest od 70% do 90% populacji. Zabieg makijażu permanentnego nie skutkuje zakażeniem tym wirusem , jednakże może być przyczyną jego aktywizacji, wynikającej z przerwania ciągłości tkanek i umieszczeniem w nich ciała obcego (pigmentu). Do aktywizacji i nawrotów opryszczki dochodzi pod wpływem czynników wyzwalających, takich jak: choroby infekcyjne przebiegające z gorączką, promieniowanie słoneczne, stres, przemęczenie, silne oziębienie, miesiączka, jak również mikrourazów w tym wywołanych np. zabiegami kosmetycznymi. W razie wystąpienia opryszczki, należy zastosować odpowiedni lek na wirus herpes simplex – w zakresie możliwości stosowania przez Panią/Pana danego leku proszę się skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. Przed kolejnym zabiegiem zaleca się zastosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych.

 

Rzadko lub bardzo rzadko występujące natychmiastowe i wczesne powikłania po zabiegowe

- reakcje alergiczne: pokrzywka, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry, wstrząs anafilaktyczny

- bakteryjne - ropne zapalenie skóry ,wirusowe zapalenie skóry, pęcherze; ziarniniak pyogenny

- grzybicze (grzybice)

- dysbakterioza

- w przypadku pigmentacji okolic gałki ocznej: kontaktowe zapalenie spojówek lub rogówki, wirusowe , bakteryjne, grzybiczne, alergiczne zapalenie spojówek lub rogówki, poparzenie rogówki (bardzo rzadko), uszkodzenie rogówki (bardzo rzadko)

- niekontrolowana migracja pigmentu

- czasowa lub trwała utrata brwi lub rzęs

Rzadko lub bardzo rzadko występujące opóźnione powikłania pozabiegowe

- reakcje alergiczne,

- reakcje fototoksyczne lub fotoalergiczne w wyniku działania promieniowania UV,

- reakcje ziarniniakowe - niespecyficzne aseptyczne zapalenie ziarniniakowe wokół ciała obcego (pigmentu),

- sarkoidoza skóry, guzy i masy przypominające guzy – keloid, dermatofibroma, znamiona barwnikowe (melanocytowe),

- blizny, zmiany barwnikowe, objaw Koebnera

- niekontrolowana migracja pigment

- w przypadku pigmentacji okolic gałki ocznej: zespół suchego oka

- aktywizacja lub wzmożenie przebiegu wcześniej nie zdiagnozowanych lub ukrytych chorób, w tym autoimmunologicznych np. sarkoidoza układowa.

W wyniku zabiegu PMU może również dojść do przeniesienia zakażeń wirusowych: wirusowe zapalenie wątroby typu A, B, C ; zakażenie wirusem HIV (brak danych o wystąpieniu takich przypadków w przypadku zabiegu makijażu permanentnego )

W przypadku wystąpienia nieustępującego miejscowego stanu zapalnego (zaczerwienienie, ból, tkliwość, obrzęk, wydzielina ropna, wypryski skórne) lub innych dolegliwości utrzymujących się dłużej niż 7 dni należy ten fakt zgłosić osobie wykonującej zabieg oraz skorzystać z porady lekarskiej. W przypadku wystąpienia gwałtownych i intensywnych powikłań lub działań niepożądanych po wykonaniu zabiegu                 należy niezwłocznie zgłosić ten fakt osobie wykonującej zabieg oraz skontaktować się z lekarzem.

 

Makijaż permanentny a badania rezonansu magnetycznego MRI (Magnetic Resonance Imaging): na podstawie dostępnych i opublikowanych badań ustalono, że posiadanie przez pacjenta tatuażu lub makijażu permanentnego nie jest przeciwwskazaniem do badania MRI. W oparciu o te badania wynika, że prawdopodobieństwo wystąpienia działania niepożądanego u pacjentów posiadających tatuaż lub makijaż permanentny wynosi od 0,17 do 0,3 procent - czyli 1,7 do 3 osób na 1000 poddających się temu badaniu przy czym w przytłaczającej większości to powikłania nieistotne klinicznie (wzrost temperatury tkanek od 0,14 i 0,26 ° C ) . W oparciu o dane opublikowane w Acta Radiologica w marcu 2020 r. ( Tattoo complications and magnetic resonance imaging: a comprehensive review of the literature : Kasper Køhler Alsing , Helle Hjorth Johannesen, Rasmus Hvass Hansen and Jørgen Serup) należy podkreślić, że od 1987 roku w publikacjach medycznych odnotowano jedynie 5 przypadków wystąpienia działań niepożądanych w wyniku badania MRI u osób które posiadały makijaż permanentny, przy czym te działania niepożądane ustępowały w przeciągu 24/72h od wykonanego badania MRI, co autorów publikacji prowadzi do spójnej konkluzji, że pacjenci z makijażem permanentnym powinni mieć możliwość poddania się badaniu MRI. Pomimo powyższego decyzję o możliwości przeprowadzenia u Pani/Pana badania MRI zawsze podejmuje diagnosta przeprowadzający badanie.

 

Jeżeli ma Pan/i jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości wystąpienia u Pani/a powikłań powstałych w wyniku zabiegu makijażu permanentnego zaleca się zasięgnięcie specjalistycznej porady lekarskiej.

 

W zakresie zabiegu makijażu permanentnego, nie ma aktualnie dostępnego innego zabiegu kosmetycznego o zbliżonych efektach. Pozostają dostępne jedynie klasyczne zabiegi kosmetyczne np. make up, henna, laminacja brwi których efekty zabiegowe ograniczone i krótkotrwałe.

 

4.    EFEKTY ZABIEGU, CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA UTRZYMYWANIE SIĘ, STABILNOŚĆ I ODBIÓR EFEKTU ZABIEGU

Uzyskanie prognozowanego efektu po zabiegu makijażu permanentnego wymaga w zależności

od techniki, metody oraz sposobu przeprowadzenia zabiegu jednej, dwóch a czasami i więcej procedur zabiegowych i przy właściwej pielęgnacji ten efekt może się utrzymywać od kilku miesiecy do kilku lat. W przypadku pigmentacji okolic oka (powiek) przy których stosowane są pigmenty o jednorodnej zawartości substancji barwiących ten efekt może się utrzymywać znacznie dłużej nawet powyżej 5 lat. Warunkiem koniecznym do uzyskania tego prognozowanego efektu zabiegowego, konieczne jest przeprowadzenie wszystkich procedur zabiegowych określonych przez osobę wykonującą zabieg. Kolejne procedury zabiegowe (dopigmentowania, pigmentacje uzupełniające) powinny być przeprowadzone w okresie od min. 45 do max. 90 dni od poprzedzającego ją zabiegu. Ten niezbędny, minimalny odstęp czasowy jest podyktowany procesami odbudowy i regeneracji tkanek , natomiast maksymalny odstęp czasowy ma na celu uzyskanie jak najbardziej optymalnego efektu pozabiegowego.

Efekty zabiegu nie są identyczne w przypadku każdej osoby i są uzależnione od niżej wymienionych okoliczności oraz czynników. W związku z powyższym wykonawca zabiegu nie udziela gwarancji uzyskania określonego rezultatu, a podstawą roszczeń nie może być rozbieżność między oczekiwaniami klientki/a, a ostatecznym efektem.

TRWAŁOŚĆ I NIEZMIENNOŚĆ MAKIJAŻU PERMANENTNEGO JEST KWESTIĄ INDYWIDUALNĄ I ZALEŻY M.IN. OD NIŻEJ WYMIENIONYCH CZYNNIKÓW:

 

·   Rodzaju skóry i jej kondycji (czynniki wynikające z anatomii i fizjologii skóry) oraz cech osobniczych organizmu między innymi od: poziomu nawilżenia skóry, jej odżywienia, ekspozycji na promieniowanie UV, wieku, zaburzeń metabolizmu, równowagi kwasowo-zasadowej, równowagi hormonalnej, jednostek chorobowych, przyjmowanych leków, zażywanych ziół i suplementów, trybu życia, diety, stosowanych używek, środowiska pracy itd.

·   Parametrów fizyko-chemicznych pigmentów użytych do wykonania zabiegu ( ich stabilności i trwałości ) oraz głębokości ich zaaplikowania

·   Stosowanych kosmetyków i preparatów w okolicy zabiegowej, wykonywanych zabiegów kosmetycznych, kosmetologicznych i medycznych w okolicy zabiegowej.

·   Nieprawidłowej pielęgnacji pozabiegowej.

·   Wcześniejszych procedur pigmentacyjnych oraz usuwania pigmentacji (laser, remover) w obszarze zabiegowym

 

Makijaż permanentny jest zabiegiem którego efekt utrzymuje się tylko przez przewidywany czas, po czym ma on zdolność do samoistnego zanikania. Proces zanikania pigmentacji ( jego tempo,skala i przebieg ) w istotnym , ale jednak nie jedynym zakresie jest uzależniony od charakterystyki fizyko-chemiczno-biologicznej pigmentów stosowanych do tego typu zabiegów. W związku z powyższym w procesie uzyskiwania i utrzymywania się efektu pozabiegowego należy uwzględnić reaktywność i stabilność pigmentów względem czynników zewnętrznych , wewnętrznych oraz innych możliwych interakcji. Powyżej wskazane czynniki mające wpływ na

 

trwałość i niezmienność makijażu permanentnego są tylko przykładowym i niewyczerpującym ich katalogiem. Procesy fizjologiczne zachodzące w skórze oraz całym organizmie, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych indywidualnych i osobniczych jego cech oraz innych czynników działających destrukcyjnie na pigment powodują, że proces metabolizowania pigmentu skutkujący zanikiem pigmentacji, jej wybarwieniem lub zmianą (inwersją) kolorystyczną u każdej klientki/a będzie przebiegał odmiennie w związku z czym nie można zagwarantować uzyskania określonego rezultatu.

 

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE W ZAKRESIE UTRZYMYWANIA SIĘ I STABILNOŚCI EFEKTU ZABIEGU, KTÓRE SPOTYKA SIĘ W MAKIJAŻU PERMANENTNYM

 

W przypadku skóry normalnej efekty pigmentacji utrzymują się zazwyczaj najdłużej natomiast w przypadku skóry tłustej pigmentacja może utrzymywać się krócej, istnieje możliwość rozmycia się konturów np. włosków przy technikach włoskowych. Natomiast w przypadku skór suchych, ścieńczałych efekty zabiegowe mogą się utrzymywać krócej ze względu na podatność pigmentu na czynniki redukujące ( promieniowanie UV, kosmetyki ), szczególnie jeżeli towarzyszą temu jednostki chorobowe np. schorzenia tarczycy. W przypadku skóry naczynkowej kolor pigmentacji może przyjmować chłodniejsze odcienie ( wpływ koloru hemoglobiny) a techniki włoskowe mogą być plamiaste. W przypadku  cer wrażliwych oraz ze skłonnościami do atopowego i łojotokowego zapalenie skóry możliwe jest bardzo szybkie w czasie rozjaśnianie się pigmentu a końcowe efekty po zabiegu trudne do przewidzenia ( możliwa jest bardzo duża utrata koloru podczas gojenia, ale również w pełni satysfakcjonujący poziom jego ulokowania) W związku z powyższy osoba wykonująca zabieg może zdecydować o wykonaniu pierwszego zabiegu w formie lekkiej pigmentacji (półzabiegu) by uniknąć wywołania zbyt dużego stanu zapalnego i ocenić reakcję skórną na zabieg. Przy skórach wrażliwych oraz ze skłonnościami do atopowego i łojotokowego zapalenie skóry istnieje zwiększone prawdopodobieństwo występowania nawracających stanów zapalnych skóry. Trudno prognozować częstość ich występowania oraz stopień ich przebiegu, niewątpliwe jednak stany zapalne skóry będą działały niekorzystnie na utrzymywanie się i stabilność efektu zabiegu. Możliwe są wówczas efekty rozmycia lub plamistości pigmentacji i będzie istniała konieczność częstszych zabiegów odświeżających pigmentację. W zakresie koloru pigmentacji możliwe jest zarówno całkowite jak i przyspieszone jego zanikanie - w wyniku metabolizmu pigmentu przez organizm lub też jego usunięcia (odrzucenia). Możliwe są również zmiany kolorystyczne polegające na zmianie tonalnej ( jaskrawość lub nasycenie koloru) oraz zmiany kolorystyczne w postaci inwersji ( wybarwienie się np. brązów w kolory łososiowe, niebieskawe, zielonkawe, fioletowe, szarości itp.) – powodem tych zmian są procesy fizjologiczne i wpływ czynników zewnętrznych niezależnych od osoby wykonującej zabieg. W przypadku wystąpienia u Pani/a tych efektów niepożądanych osoba wykonującą zabieg w oparciu o swoją wiedzę wskaże możliwe do podjęcia i optymalne działania zaradcze.

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA ODBIÓR I POSTRZEGANIE EFEKTU ZABIEGU

- intensywność koloru: spadek postrzeganej intensywności koloru pigmentacji w okresie od zabiegu do czasu wygojenia skóry (rany popigmentacyjnej ) który trwa ok. 28-45 dni od dnia zabiegu związany jest z procesem regeneracji i odbudowy tkanek po zabiegu, odtworzeniem ich struktur wraz z zawartymi                                                    w skórze naturalnymi kolorantami oraz ilością zaaplikowanego pigmentu w trakcie danej procedury zabiegowej. Poziom tego spadku postrzeganej intensywności koloru może wynosić od 20-40%, dlatego też ostateczny efekt zabiegu makijażu permanentnego można prawidłowo ocenić po upływie 28-45 dni od ostatniej procedury pigmentacyjnej.

- wybarwienie i zmiana (inwersja) koloru: niektóre czynniki mające wpływ na to zjawisko zostały już wymienione powyżej. Należy jednak wymienić dodatkowe czynniki które mają na to wpływ: ilość, intensywność, aktywność i występowanie naturalnych kolorantów skóry – m.in.: betakaroten, melanina, hemoglobina, bilirubina itp, ponieważ postrzegany kolor stanowi syntezę kolorystyczną koloru pigmentów oraz naturalnych barwników skóry a ich proporcje oraz ilości w skórze zmienne (opalenizna, zmiana diety, anemia, niedokrwienie itp.)

Ponadto należy uwzględnić:

- procesy tzw. biodyfuzji-transmisji biernej polegającej na przemieszczaniu się pigmentu w głąb tkanek co w powiązaniu ze zmianą proporcji kolorów mających wpływ na w/w syntezę kolorystyczną oraz zjawisku Tyndala powoduje zmianę percepcyjną postrzeganego koloru, np. czarny kolor pigmentu jest postrzegany jako niebieski.

- przy ocenie koloru niezwykle ważne są kwestie związane z indywidualną zdolnością do postrzegania koloru. Mają na nią wpływ czynniki zewnętrzne (np. rodzaj światła) oraz te leżące w osobie klientki/a ( indywidualna wrażliwość na postrzeganie kolorów, działanie aparatu wzroku etc.). W związku z powyższym, aby wyeliminować czynniki, które mogą mieć negatywny wpływ (zaburzenia, zniekształcenia) na postrzeganie koloru podczas etapu ustalania i wyboru kolorów pigmentu stosujemy tzw. światło referencyjne o parametrach jak najbardziej zbliżonych do światła dziennego ( tj. temperatura barwowa 5000-5200 K, CRI > 95% z szeroką emisją światła czerwonego i żółtego).

-              kształt: organizm i ciało człowieka jest wytworem natury i zgodnie z wiedzą wynikającą z antropometrii na twarzy i w ciele człowieka symetria nie występuje czyli zasadą panującą w naturze jest asymetria. Osoba wykonująca zabieg makijażu permanentnego nie może wprowadzić, wykonując zabieg pigmentacji, pełnej i ścisłej matematycznej symetrii w zakresie pigmentowanego kształtu, ale będzie się umiejętnie posługiwała zasadami symetrii aby nadać twarzy i pigmentowanym elementom wrażenie symetrii, podkreślając i wzmacniając walory urody. Należy jednak przy tym pamiętać, że zabieg makijażu permanentnego nie jest zabiegiem medycznym, ani kosmetologicznym kształtującym powłoki skórne lub usta, a osoba wykonująca zabieg korzysta z ograniczonych środków i metod w tym zakresie, ograniczając się wyłącznie do efektów optycznych (percepcyjnych).

-